• Tel :+90 216 425 1464 / +90 541 512 2550
  • E-Posta :info@senseon.com.tr

ETKİNLİKLER
09
NİSAN
2019
Etkinlik Tarihi
09/04/2019 09:00:00 - 11/04/2019 18:00:00
Kayıt Tarihi
25/12/2018 00:00:00 - 01/01/1970 00:00:00
$ Etkinlik Ücreti

Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Müdahaleler

Tanım: Bu programda praksi’nin bileşenleri ortaya konularak, çocuklardaki praksi problemlerinin duyu bütünleme bakış açısıyla klinik olarak değerlendirilmesi ve müdahale programının oluşturulması temel çerçeveyi oluşturmaktadır. Birçok praksi probleminin fonksiyonel performans üzerine etkisinin üzerinde durulacaktır. İdeasyon, motor planlama, sıralama, bilateral motor koordinasyon ve ileri sıralanmış aksiyon serileri problemlerinin gözlem, değerlendirme, klinik yorumlama ve duyu bütünleme terapi modeli dahilinde müdahalesi için temel oluşturulacaktır. Praksi problemlerinin belirlenmesi ve tedavisi için, gözlem becerilerini geliştiren klinik temelli değerlendirme öğretilecektir. Video sunumları, vaka çalışmaları ve sunum formatları ile “top-down” ve “bottom up” müdahale modellerinin üzerlerinde durularak Pratik terapi stratejileri sunulacaktır.

 

 

Kazanım Hedefleri: Program sonunda katılımıclar,

 

  1. Farklı praksi problemleri için farklı nöral ve duyusal mekanizmaları tanımlayabilecekler
  2. İdeasyondan Execution’a kadar farklı praksi problemlerini gözlemleyip, değerlendirebilecekler ve birbirinden ayırt edebilecekler
  3. Klinik yorumlama ile farklı praksi problemlerine “top-down” ve “bottom up” müdahalelerden uygun olanı sağlayabilecekler
  4. Farklı praksi problemlerinin fonksiyonel performans üzerine etkilerini açıklayabilecekler
  5. Performansı geliştirmek için strateji ve terapi planı belirleyebilecekler

 

 

 

 

Konuşmacı: Dr. Teresa May-Benson, ScD, OTR/L, FAOTA

Dr. Teresa A.  May-Benson Duyu Bütünleme alanında araştırma yapan bir kuruluş olan SPIRAL vakfının yönetici direktörüdür ve bu vakıfta duyu bütünleme konusunda bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Aynı zamanda OTA Koomar klniğinde aktif bir klinisyen süpervizörü olarak çalışmaktadır. Dr. May-Benson Duyu Bütünleme konusunda iyi bilinen bir araştırmacı ve eğitmendir. Duyu bütünleme ve praksis alanında birçok makale ve kitap bölümü yayımlanmıştır ayrıca doktorasını Ideational Praksis üzerine çalışmalar yaparak tamamlamıştır. Profesyonel hayatında birçok özel klinik ve okulllarda ergoterapist olarak bulunmuştur. Lucy Jane Miller, Roseann Schaaf, Shelly  Lane gibi alanda iyi bilinen birçok araştırmacı ile ortak bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Asistan: Dr. Fzt. Aymen BALIKÇI

 

 

Tarih: 9-11 Nisan 2019

Adres: Sense On, Kavacık, İstanbul

Kayıt ve detaylı bilgi için: 0505 052 38 80 (Etkinlik Koordinatörü, Uzm.Fzt. Zeynep İkbal Doğan, ulaşamadığınızda lütfen mesaj atınız)